Wampiriada Politechnika Gdańska

Drugiego dnia akcji na miejsce poboru krwi przybyło wielu studentów i pracowników Politechniki.

Spośród 147 zarejestrowanych krew oddało 116 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim krwiodawcom.