Wampiriada Politechnika Gdańska

O nas

  anonimowym bohaterom

w białych ścianach
niewiele słów
są zbędne

zakasane rękawy
blizny obnażone
świeże i nieświeże

krew leje się rzeką
wojna?
nie słychać strzałów

regularnie życie oddają
bez okazji...

Krwiodawcom - Sławek Ambroziak

 
  Informacje o Klubie

Jesteśmy najprężniej działającym, studenckim klubem Honorowych Dawców Krwi w Trójmieście. Zrzeszamy studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych nie tylko Politechniki Gdańskiej, ale wszystkich trójmiejskich uczelni. Do naszego grona, należą nie tylko krwiodawcy, ale sympatycy idei honorowego krwiodawstwa, którzy z różnych względów nie mogą oddać krwi.

Klub ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze, zrzeszamy honorowych krwiodawców. Ułatwia to błyskawiczne zorganizowanie zbiórki krwi w sytuacjach kryzysowych. Po drugie, propagujemy ideę pomocy ludziom (nie tylko poprzez dar krwi). Uczestniczymy w kwestach na rzecz podopiecznych Domów Dziecka, a na specjalistycznych kursach uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy.

Naszym nieformalnym celem jest integrowanie się.. Często nasze spotkania mają przyjacielski charakter, szukamy okazji do wspólnej zabawy.

 


Zarząd Klubu

Prezes: Dorota Sosnowska
Z-ca Prezesa: Jarosław Rejterada
Sekretarz: Piotr Gawędzki