Wampiriada Politechnika Gdańska

Historia "Wampiriady"

Pomysł "Wampiriady" zrodził się w 2003 roku, kiedy to kilkunastu studentów Politechniki Gdańskiej, zrzeszonych w klubie HDK "Młodzi", postanowiło rozszerzyć działalność klubu, polegającą dotychczas na propagowaniu idei krwiodawstwa wśród społeczności studenckiej, pogłębianiu wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego oraz uczestniczeniu w kwestach na rzecz domów dziecka, o przedsięwzięcie dużo większego formatu. (Powszechnie bowiem wiadomo, że krew jest lekiem niesłychanie potrzebnym, którego syntetyczny zamiennik nie jest wystarczający w ratowaniu życia i zdrowia, a co więcej niepokojący jest fakt, że liczba honorowych dawców krwi z roku na rok zmniejsza się.)

Pierwsza edycja "Wampiriady" miała miejsce w marcu 2004 na terenie Politechniki Gdańskiej. Pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zaopatrzeni w specjalistyczną aparaturę medyczną. Zarejestrowano 164 osoby, z czego dawcami zostało 119 osób. Pobrano wtedy 54 litry krwi.

Kolejne odsłony akcji, przebiegającej pod kryptonimem: "Nie bądź żyła, oddaj krew", spotykały się z coraz większym zainteresowaniem braci studenckiej i pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. Dowodem na to mogą być statystyki "Wampiriady V" (21 - 22.11. 2006): zebrano wtedy 192 litry krwi od 426 osób, co było najlepszym wynikiem w historii akcji. (Łącznie podczas sześciu "Wampiriad" na Politechnice Gdańskiej 1941 osób oddało ponad 873 litry krwi.)

Członkowie klubu HDK "Młodzi" nie spoczęli na laurach. Jeszcze jesienią 2006 zaprosili do współpracy władze innych trójmiejskich uczelni, takich jak: Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna, Akademia Morska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Zarządzania oraz "Ateneum" - Szkoła Wyższa. W rezultacie na przełomie kwietnia i maja tego roku do skutku doszła "Wampiriada 2007 - Trójmiasto". Rezultaty przekroczyły oczekiwania organizatorów. Pobrano 320 litrrów krwi od 726 osób.. (W tym na Politechnice Gdańskiej 391 osób oddało blisko 193 litry krwi.)

"Wampiriada 2007" - edycja jesienna była na Politechnice Gdańskiej siódmą odsłoną akcji. Przyniosła zmiany wyrażające chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom krwiodawców. Tym razem przez trzy, nie jak do tej pory dwa, dni studenci oraz pracownicy uczelni mogli wziąć udział w akcji. Po raz kolejny udało się osiągnąć niebywałe rezultaty: krew oddało 510 osób, spośród 618 zarejestrowanych, co daje prawie 229 l krwi. Takiemu sukcesowi patronują organizatorzy, sponsorzy, władze uczelni, ale przede wszystkim krwiodawcy i to właśnie im w pierwszej kolejności klub składa gorące podziękowania. Co przyniesie wiosna 2008 r. ? Czas pokaże...

Sukces "Wampiriady" oczywiście nie miałby miejsca, gdyby nie uczestnicy, władze uczelni, sponsorzy, patroni: medialni i honorowi. Od wielu lat wpierają nas: AK PG Kwadratowa, SSPG, U7, Dziennik Bałtycki, Portal Regionalny trojmiasto.pl, SAR. Podczas "Wampiriady 2007"-Trójmiasto do tego zaszczytnego grona dołączyli: ArMaMed, Aris, Pensjonat Kozi Gród, Skok Stefczyka, Kinoplex, a w tym roku kwartalnik "Korespondencja z ojcem" oraz portal studentix.pl. Niewątpliwie należą im się podziękowania. Zasłużyli na ogromne uznanie za uczestnictwo w akcji o tak szczytnym celu.